Firmy:

 • Slovenská plavba a prístavy, a.s. Bratislava
  zariadenie administratívnej budovy
  150 pracovných miest
 • Budčina DDD, spol. s.r.o. Zvolen
  zariadenie administratívnych budov

  78 pracovných miest, zasadacie miestnosti,
  konferenčné miestnosti, zariadenie bytovej jednotky
 • DELTA Electronics, s.r.o. Nová Dubnica
  zariadenie administratívnej budovy
  88 pracovných miest, rokovacie miestnosti,
  recepcia, spoločné priestory
 • Raven, a.s. P.Bystrica, Košice, B.Bystrica,
  Hradec Králové, Brno, Ostrava

  zariadenie administratívnych budov 
  250 pracovných miest
 • CONTINENTAL MATADOR 
  RUBBER, s.r.o. Púchov
  3 rokovacie miestnosti,
  miestnosť na videokonferencie
 • MOBIS Slovakia, s.r.o Žilina
  zariadenie interiérov kancelári
  24 pracovných miest
 • EVPÚ, a.s. Nová Dubnica
  zariadenie administratívnej budovy
  86 pracovných miest
 • SPP, a.s. Bratislava, pobočka Žilina
  zariadenie interiérov kancelárií
  32 pracovných miest
 • SSE, a.s. Žilina, pobočka Považská Bystrica
  kompletné zariadenie vybavovacích prepážok,
  pre klientov
 • METROSTAV Slovakia, a.s Bratislava
  zariadenie administratívnej budovy
  55 pracovných miest
 • HASTRA, s.r.o. Žilina
  zariadenie administratívnej budovy
  32 pracovných miest
 • KFTS, s.r.o. Rajec
  zariadenie kancelárií
  30 pracovných miest
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
  zariadenie interiérov kancelárií
  30 pracovných miest
 • EMT, s.r.o. Púchov
  zariadenie administratívnej budovy
  24 pracovných miest
 • KOVAL SYSTEMS, a.s. Beluša
  zariadenie administratívnej budovy
  40 pracovných miest
 • PHOENIX ZEPPELIN, s.r.o. Bratislava 
  zariadenie kancelárií
  42 pracovných miest
 • HASTA, s.r.o. Žilina
  zariadenie administratívnej budovy
  36 pracovných miest
 • DOPRASTAV, a.s Bratislava
  zariadenie administratívnej budovy
  96 pracovných miest 
 • Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom
  zariadenie interiérov kancelárií,
  jednacia miestnosť na videokonferencie
 • HK IMPEX, s.r.o. Žilina
  zariadenie administratívnej budovy
  19 pracovných miest
 • SPECTRUM, a.s. Trenčín
  zariadenie administratívnej budovy
  28 pracovných miest
 • BMW MD Bavaria, s.r.o. Žilina
  kompletne zariadená prevádzka s recepciou,
  prijímacou kanceláriou a pracoviská operátorov
 • DNV Energo, a.s. Dubnica nad Váhom
  zariadenie kancelárií
  36 pracovných miest
 • Godur, s.r.o. L.Rovne
  zariadenie administratívnej budovy
  12 pracovných miest
 • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Bratislava
  kompletné rariadený súkromný byt
  pre, riaditeľstvo 
 • Pivovar Popper, s.r.o. Bytča
  Zariadenie recepcie a zariadenie
  expedičnej kancelárie

Banky, Poisťovne:

 • Allianz Slovenská Poisťovňa, a.s. Trenčín
  zariadenie interiérov kancelárií
  pracovíská poisťovacích agentov, recepcia
 • UNION Poisťovňa, a.s Žilina,
  L.Mikuláš, D.Kubín

  kompletne zariadenie vybavovacích 
  prepážok, pre klientov
 • VÚB Banka, P.Bystrica, Púchov, L.Rovne, Dubnica
  kompletne zariadenie vybavovacích
  prepážok, pre klientov
 • PKB, Žilina (Prima Banka)
  komplet zariadenie vybavovacích 
  prepážok, pre klientov

Štátne inštitúcie:

 • Slovenský rozhlas, Banská Bystrica
  zariadenie administratívnej budovy
  24 pracovných miest
 • Ministerstvo výstavby, Bratislava
  zariadenie administratívnej budovy
  26 pracovných miest
 • Generálna prokuratúra, Bratislava
  zariadenie administratívnej budovy
  80 pracovných miest
 • ŽSR, Michalovce, Bratislava
  Komplatné zariadenie administratívnej budovy,
  staničnej budovy ŽSR Michalovce,
  kancelárske zariadenie ŽSR Bratislava
 • Slovenská správa ciest Ilava, Žilina, Púchov
  zariadenie administratívnych budov
  59 pracovných miest 

Hotely:

 • Alexandra Hotel **** Púchov 
   
 • Alexandra Sport Hotel *** Púchov