Kontakt

 

Sídlo spoločnosti:
PS INTERÍER PLUS s.r.o.
Podvažie 216
017 04 Považská Bystrica

IČO: 45 716 633
IČ DPH: SK 202 310 7856
DIČ: 202 310 7856

Peter Spál
kontakt: +421 903 704 271  

Eva Čvapková
kontakt: +421 903 504 271 

Email: mail@psplus-interier.sk
Tel.: +421 42 438 52 07 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č.23531/R